تأمین کالاهای اساسی از جمله شکر، گندم، برنج، حبوبات، دانه‌های روغنی و ...
تأمین نهاده‌های دامی شامل ذرت دامی، جو و ...
خدمات بسته بندی انواع موادغذایی
خدمات فروش و توزیع موادغذایی