ارائه خدمات مدیریت در کشاورزی با به کارگیری دانش روز و تجربه 
ارائه خدمات مهندسی و اجرای اصلاح و بهبود خاک برای ارتقا کیفیت کشت
خدمات آبخیزداری و مهندسی زمین
پژوهش و معرفی فرمولاسیون سموم جدید 
اولین و تنها تولید کننده ماده موثر سم در ایران
سبد کامل سموم کشاورزی ، کود ها و ریز مغذی‌ها
حضور در نقاط ارتباط با مشتری نهایی و تضمین کیفیت محصولات
ایجاد زنجیره ارزش چغندر قند از تأمین بذر تا تبدیل نهایی آن به محصول شکر، الکل و خوراک دام
ارائه سبد کامل خدمات کشاورزی شامل نهاده‌ها، مشاوره تخصصی ، ماشین آلات و فروش محصول