با توجه به منابع ارزنده معدنی موجود در کشورعزیزمان ایران، شرکت توسعه معدن سپهر آرمان با بهره‌گیری از زبده‌ترین متخصصان حوزه معدن برای حضور در عرصه‌های مختلف فعالیت‌های معدنی اعم از: اکتشاف، مشاوره، بهره‌برداری و فراوری مواد معدنی از سال 1401 به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز نمود. این شرکت در حال حاضر با در اختیار داشتن چند محدوده معدنی با ارزش در مسیر رشد و توسعه گام برمی‌دارد. اهدافی چون افزایش کارآفرینی، بهره وری و توان تولید، صادرات و افزایش تولید ناخالص ملی در حوزه معدنی کشور سر لوحه تفکر مدیریتی این شرکت قرار دارد.