شرکت کارگزاری رسمی بیمه سرزمین هوشمند به عنوان یک اهرم در شرکت مدیریت سرمایه خوشه با مجوز رسمی از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران باپشتوانه نیروی انسانی متخصص و توانمند در رشته های بیمه ای بازرگانی و با خدمات ارزنده، متمایز و جدید آماده ارائه مشاوره های صحیح و به صرفه به تمامی واحد های تولیدی، اداری، خدماتی، صنعتی و کشاورزی در قالب یک شرکت سهامی خاص به شرح ذیل می باشد:

• کلیه مشاوره های فنی و تخصصی با تشکیل کارگروه های مختلف فنی در بخش کارگزاری با ارائه نرخ و شرایط رقابتی و بهینه از تمامی شرکت های بیمه گر.
• طراحی و صدور بیمه نامه های مختلف و تخصصی در تمامی رشته های بیمه ای از جمله: مسئولیت،مهندسی، آتش سوزی، باربری، درمان گروهی و انفرادی، خودرو، عمر و سرمایه گذاری و ... به طوری که تمامی خطرات محتمل با توجه به نوع فعالیت شغلی در بیمه نامه تعبیه شده تا بیمه گذاران محترم وشرکت ها بتوانند در صورت بروز هر گونه آسیب، خسارت وارده به مجموعه خود را به صورت مطلوب از شرکت های بیمه دریافت نمایند.