شرکت ملی شیمی سبز( مدیریت پسماند شیمی کشاورز)
شرکت ملی شیمی کشاورز (سهامی عام) در راستای حفظ محیط زیست تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی کشور، در سال 1376 به عنوان اولین واحد مدیریت پسماند در کشور شروع به فعالیت نمود. در طی این سال‌ها بیش از 1000 شرکت و سازمان دولتی و خصوصی از سراسر کشور متقاضی امحاء ضایعات و پسماندهای خود در کوره های این شرکت بوده اند. این شرکت در سال 1383 و پس از تصویب قانون مدیریت پسماندها به عنوان یکی از اشخاص حقوقی بند 2 این قانون به عنوان یکی از متولیان مدیریت پسماند در کشور شناخته شد. از سال 95 و پس از تغییر ساختار مالکیت، شرکت ملی شیمی کشاورز فعالیت‌های خود را در حوزه مدیریت پسماند توسعه داده و در این راستا سه طرح و پروژه بزرگ ملی را در استان‌های بوشهر، خوزستان و قزوین در دست بهره‌برداری و احداث قرار داد. 
شرکت مدیریت پسماند شیمی کشاورز با برند ملی شیمی سبز و با شعار حفاظت از سرمایه‌های بین نسلی کشور مسئولیت اجرای پروژه‌ی احداث و بهره‌برداری از مجتمع جامع مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه‌ی استان بوشهر را بر عهده دارد.
این شرکت در حال حاضر متولی احداث و بهره‌برداری مجتمع مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه در استان بوشهر است.

مزایای قابل توجه شرکت مدیریت پسماند:

• اولین مرکز جامع مدیریت پسماند با دارا بودن مجوز ارزیابی اثرات زیست‌محیطی
• امکان دفن بیش از 250 هزار تن پسماند صنعتی و ویژه در خاکچال مهندسی سایت یک  این شرکت
• دارای  دو سایت امحا پسماند به مساحت مجموعاً 25 هکتار 
• دارا بودن مجتمع زباله‌سوزی پسماندهای صنعتی، دارویی و ویژه‌ در استان قزوین