شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان
شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به منظور توسعه فعالیت های اقتصادی این استان ، با مشارکت عمومی مردم در سوم خرداد ماه سال ١٣٧٥مصادف با سالروز آزادی خرمشهر پذیره نویسی خود را آغاز نمود. این شرکت در زمینه های متعددی از جمله: کشاورزی و شیلات، ساختمان، آب و خاک، صنعت و بازار سرمایه فعالیت می نماید.  گروه صنعتی آرمان در شهریور ماه سال ١٤٠١با خرید بیش از ٥٠ درصدسهام، به عنوان سهامدار عمده این واحد صنعتی شناخته می‌شود. شکوفایی پتانسیل¬های بالقوه در بخش¬های مختلف اقتصادی، کشاورزی و بازارهای مالی در جهت توانمندسازی استان زرخیز خوزستان یکی از والاترین اهداف گروه صنعتی آرمان است که از طریق این شرکت محقق شده و ادای دینی خواهد بود نسبت به مردم خونگرم خوزستان.