درباره ما
گروه صنعتی آرمان با رویکردی نوآورانه و توسعه محور، از طریق مدیریت مسئولانه کسب وکارها و راهبری استراتژیک سرمایه گذاری ها در گستره بین المللی خلق ارزش می کند و این فلسفه وجودی، راهنمای عمل در گروه و شرکتهای تابعه آن است.

گروه صنعتی آرمان در جایگاه یک شرکت چندرشته ای با سبد متنوعی از کسب وکارها درصدد بارور ساختن تمامی ظرفیت های بالقوه خود برای حصول سطح ویژهای از عملکرد است. ما در آرمان بر این باوریم که دستیابی به این سطح ویژه از عملکرد تنها با اتکا به سرمایه گذاری های مسئولانه ای امکان پذیر است که به جای سود کوتاه مدت، ارزش افزایی را به همراه داشته باشند و بتوانند علاوه بر منافع سهامداران، انتظارات کارکنان، مشتریان و عموم جامعه را نیز جامۀ عمل بپوشانند. به همین دلیل، آرمان نه تنها به دنبال کسب جایگاه رهبری در هرکدام از خرده بازارهای هدف در شرکت های تابعه اش است، بلکه توسعه قابلیت های کلیدی در کلاس جهانی و تعالی انسانی، عملیاتی و تجاری را نیز در کانون توجه خود قرار داده است. این رویکرد آینده بی بدیلی را پیشروی آرمان قرار میدهد؛ آینده ای که آرمان در آن به واسطه عملکرد شرکت های تابعه اش به عنوان یک نقش آفرین اقتصادی-اجتماعی شناخته می شود. نقش آفرینی که هم انتظارات مالی سهامداران، کارکنان و تامین کنندگان را محقق می سازد و سهمی در رشد و پویایی کشور دارد؛ و هم به واسطه نتیجه فعالیت هایش رفاه اجتماعی را بهبود و ارتقا میدهد.
گروه صنعتی آرمان یک شرکت چندرشته ای است که به راهبری و هدایت استراتژیک طیفی از کسب وکارهای خوشنام و خوش آتیه در صنایع مختلف از قبیل صنایع شیمیایی، مواد غذایی، خدمات مالی، ساختمانی، کشت و زرع و بازرگانی میپردازد. بیش از دو دهه فعالیت در بخش های مختلف اقتصادی و صنایع متنوع این شرکت را قادر ساخته تا سازمانی دوسوتوان را شکل دهد که هم در بهره برداری از قابلیت ها و توانمندی های فعلی اش موفق باشد، و هم در توسعه و راه اندازی صنایع و کسب وکارهای جدید نقش آفرینی موثری داشته باشد. باور سهامداران گروه صنعتی آرمان به نقش آفرینی موثر در فضای کسب وکار کشور منجر به خلق فرصت های شغلی متعدد و رفتار مسئولانه در قبال جامعه شده است. به موازات این رویکرد، گروه صنعتی آرمان فضای کسب وکار بین المللی را نیز در کانون توجه خود قرار داده است و ارزش آفرینی مسئولانه در کلاس جهانی را برای حضور در بازارهای بین المللی در سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.

بنیان های ارزش آفرینی در آرمان گروه صنعتی آرمان برای گام برداشتن در راستای ماموریت خود و تحقق آنچه از آینده در ذهن دارد، از مجموعه ای از کدهای اخلاقی و رفتاری به عنوان بنیان های ارزش آفرینی بهره می گیرد و به این بنیان ها باور عمیق دارد:

1. آرمان یک سازمان نتیجه گراست؛ و در دنبال کردن استراتژی و اهدف خود عزم راسخ دارد.

2.آرمان یک سازمان ارزش آفرین است؛ و عملگرایانه و مسئولانه به خلق ارزش میپردازد.

3.آرمان یک سازمان اخلاق مدار است؛ و رفتار در چارچوب اخلاقی را خط قرمز خود میداند.

4. آرمان یک سازمان جستوجوگر است؛ و برای پیشبرد هر برنامه ای به دنبال راه های نوآورانه است.

5.آرمان یک سازمان مسئولیت پذیر است؛ و به برقراری مشارکت های پایدار با ذی نفعانش اهمیت می دهد.