گروه صنعتی سپهر آرمان (سهامی خاص) یک هلدینگ اقتصادی است که در زمینه تولید و تامین محصولات غذایی، نهاده‌های کشاورزی، خدمات بازرگانی، فنی – مهندسی، صنعت ساختمان، حمل و نقل ریلی و خدمات مالی و سرمایه‌گذاری فعالیت می نماید.خوشنامی، اعتبار وبهره گیری از دانش مدیریت در این مجموعه موجب شد پس از گذشت دو دهه از تاسیس، این گروه به سرعت در مسیر توسعه ی فعالیت های خود گام بردارد و با ورود به حوزه های مختلف تولید، صنعت و خدمات برای بیش از 1000 نفر به صورت مستقیم و بیش از 40،000 نفر به صورت غیر مستقیم،اشتغال ایجاد نماید و به نوبه ی خود سهم قابل توجهی درافزایش بهره وری،اشتغال و کارآفرینی کسب نماید. گروه صنعتی آرمان در آستانه گذشت ربع قرن از زمان بنیان گذاری موفق گردید، به صورت رسمی در قالب گروه صنعتی (هلدینگ)، ساختار مدیریتی خود را مناسب باالگوهای حاکمیت شرکتی طراحی و سازماندهی نماید.